Inlägg av Hanna

Subventionen för hämtning av får & getter över 18 månader upphör

Subventionen för hämtning av får & getter över 18 månader upphör. Det innebär att djurägare från och med 1 januari 2017 kommer debiteras för hämtning och destruktion av avlidna får och getter över 18 månader.  Jordbruksverket har under ett tiotal år inom det svenska programmet för scrapiekontroll subventionerat hämtning av avlidna får och getter genom […]

Svensk Lantbrukstjänst AB hanterar inga hästpass

Hanteringen av hästpass hos Svensk Lantbrukstjänst AB   För lämnande av häst till Svensk Lantbrukstjänst AB krävs inget hästpass. Passet ska dock ogiltigförklaras. Kontakta den avelsorganisation som utfärdade passet så de kan makulera passet och uppdatera sin databas. Hästens passuppgifter kan noteras vid anmälan för hämtning och avlivning av häst om så önskas. Den noterade […]

Tillägg för hämtning av förruttnade och maggotbemängda djurkroppar

På grund av att djurägare inte gör omgående anmälan om hämtning av döda djur (+ slaktavfall) orsakar detta stora process och luktproblem. Med anledning införs därav från den 1 juli 2007 en tilläggskostnad för förruttnade och maggotbemängda djurkroppar. Tilläggskostnaden kallas  ”Hygienavgift” och debiteringen är 1000 kr exkl. moms.