PRISLISTA – NÖTKREATUR

HÄMTNING AV PRIS EXKL. MOMS PRIS INKL. MOMS
Mjölkko 2 048 kr/st 2 560 kr/st
Köttko 2 048 kr/st 2 560 kr/st
Ko med dödfödd kalv 2 144 kr/st 2 680 kr/st
Tjur Över 300 kg 2 048 kr/st 2 560 kr/st
Kviga Över 300 kg 1 756 kr/st 2 195 kr/st
Kalv Mellan 100 – 300 kg 792 kr/st 990 kr/st
Därutöver, st 556 kr/st 695 kr/st
Kalv Under 100 kg 556 kr/st 695 kr/st
Därutöver 348 kr 435 kr
Avlivning I samband med hämtning 636 kr/st 795 kr/st
Hämtningsalternativ * Direkthämtning & hämtning utanför körområde 176 kr/mil 220 kr/mil
* Direkthämtning & hämtning utanför entreprenörens körområde görs i mån av tid, arbetsdagar.
* Milersättning tillkommer vid hämtning för boende utanför entreprenörens körområde.
(Se ”Detaljerad karta” under ”Entreprenörer” i menyn.  Grå zonen = utanför körområde).
ÖVRIGT
–          Administrativ avgift 100 kr exkl moms. tillkommer vid anmälan över telefon genom Svensk Lantbrukstjänst AB kundtjänst.
–          Hygienavgift 1 000 kr exkl moms. tillkommer vid hämtning av djur & slaktavfall som är förruttnat och maggotbemängt.
–          Bomkörning 816 kr exkl. moms. tillkommer i exempelvis fall där inte djur varit framtaget för hämtning eller felaktigt hämtställe angetts.
–          Vid epizootisjukdomar gäller särskild prislista, kontakta Svensk Lantbrukstjänst AB.
Gällande prislista för hämtningar m.m. som utförs från och med 14 december 2022
OBS! Från och med maj månad 2022 tillämpar Svensk Lantbrukstjänst AB bränsletillägg, 36 kr exkl. moms per hämtningstillfälle. Bränsletillägget justeras efter transportindex.