PRISLISTA – NÖTKREATUR

HÄMTNING AV PRIS EXKL. MOMS PRIS INKL. MOMS
Mjölkko 1 928 kr/st 2 410 kr/st
Köttko 1 928 kr/st 2 410 kr/st
Ko med dödfödd kalv 2 016 kr/st 2 520 kr/st
Tjur Över 300 kg 1 928 kr/st 2 410 kr/st
Kviga Över 300 kg 1 652 kr/st 2 065 kr/st
Kalv Mellan 100 – 300 kg 744 kr/st 930 kr/st
Därutöver, st 524 kr/st 655 kr/st
Kalv Under 100 kg 524 kr/st 655 kr/st
Därutöver 328 kr 410 kr
Avlivning I samband med hämtning 612 kr/st 765 kr/st
Hämtningsalternativ * Direkthämtning & hämtning utanför körområde 146 kr/mil 183 kr/mil
* Direkthämtning & hämtning utanför entreprenörens körområde görs i mån av tid, arbetsdagar.
* Milersättning tillkommer vid hämtning för boende utanför entreprenörens körområde.
(Se ”Detaljerad karta” under ”Entreprenörer” i menyn.  Grå zonen = utanför körområde).
ÖVRIGT
–          Administrativ avgift 100 kr exkl moms. tillkommer vid anmälan över telefon genom Svensk Lantbrukstjänst AB kundtjänst.
–          Hygienavgift 1 000 kr exkl moms. tillkommer vid hämtning av djur & slaktavfall som är förruttnat och maggotbemängt.
–          Bomkörning 660 kr exkl. moms. tillkommer i exempelvis fall där inte djur varit framtaget för hämtning eller felaktigt hämtställe angetts.
–          Vid epizootisjukdomar gäller särskild prislista, kontakta Svensk Lantbrukstjänst AB.
Gällande prislista för hämtningar m.m. som utförs från och med 1 december 2020