PRISLISTA – NÖTKREATUR

HÄMTNING AV PRIS EXKL. MOMS PRIS INKL. MOMS
Mjölkko Per styck 2 112 kr/st 2 640 kr/st
Köttko Per styck 2 112 kr/st 2 640 kr/st
Ko med dödfödd kalv Per styck, ko med 1 st dödfödd kalv 2 212 kr/st 2 765 kr/st
Tjur Över 300 kg, per styck 2 112 kr/st 2 640 kr/st
Kviga Över 300 kg, per styck 1 812 kr/st 2 265 kr/st
Kalv Mellan 100 – 300 kg, per styck 816 kr/st 1020 kr/st
Därutöver, per styck 576 kr/st 720 kr/st
Kalv Under 100 kg 576 kr/st 720 kr/st
Därutöver, per påbörjat 100 kg 360 kr 450 kr
Avlivning I samband med hämtning 636 kr/st 795 kr/st
Hämtningsalternativ * Direkthämtning & hämtning utanför körområde 176 kr/mil 220 kr/mil
* Direkthämtning & hämtning utanför entreprenörens körområde görs i mån av tid, arbetsdagar.
* Milersättning tillkommer vid hämtning för boende utanför entreprenörens körområde.
(Se ”Detaljerad karta” under ”Entreprenörer” i menyn.  Grå zonen = utanför körområde).
ÖVRIGT
–          Administrativ avgift 100 kr exkl moms. tillkommer vid anmälan över telefon genom Svensk Lantbrukstjänst AB kundtjänst.
–          Hygienavgift 1 000 kr exkl moms. tillkommer vid hämtning av djur & slaktavfall som är förruttnat och maggotbemängt.
–          Bomkörning 836 kr exkl. moms. tillkommer i exempelvis fall där inte djur varit framtaget för hämtning eller felaktigt hämtställe angetts.
–          Vid epizootisjukdomar gäller särskild prislista, kontakta Svensk Lantbrukstjänst AB.
Gällande prislista för hämtningar m.m. som utförs från och med 20 december 2023