Prislista

Hästar

Häst gäller särskild prislista, kontakta Svensk Lantbrukstjänst AB.

Hästar betalas vid hämtning med kontokort.

Nötkreatur

Mjölkko

1814 kr/st

(2267,50 kr inkl. moms)

Köttko

1814 kr/st

(2267,50 kr inkl. moms)

Ko med dödfödd kalv

1897 kr/st

(2371 kr inkl. moms)

Kviga

Över 300 kg

1739 kr/st

(2174 kr inkl. moms)

Tjur

Över 300 kg

1739 kr/st

(2174 kr inkl. moms)

Kalv

100-300 kg

705 kr/st

(881 kr inkl. moms)

Därutöver

494 kr/st

(618 kr inkl. moms)

Kalv

Under 100 kg

494 kr

(618 kr inkl. moms)

Därutöver per påbörjat 100 kg

308 kr

(385 kr inkl. moms)

Gris

Sugga

Första djuret

689 kr/st

(861 kr inkl. moms)

Därutöver

528 kr/st

(660 kr inkl. moms)

Galt

Första djuret

689 kr/st

(861kr inkl. moms)

Därutöver

528 kr/st

(660 kr inkl. moms)

Gris

Max 100 kg

494 kr

(618 kr inkl. moms)

Därutöver per påbörjat 100 kg

308 kr

(385 kr inkl. moms)

Får/Get

Får/get, över 18 mån

Max 100 kg

690 kr

(863 kr inkl. moms)

Därutöver per påbörjat 100 kg

308 kr

(385 kr inkl. moms)

Får/get/lamm/killing, under 18 mån

Max 100 kg

494 kr

(618 kr inkl. moms)

Därutöver per påbörjat 100 kg

308 kr

(385 kr inkl. moms)

Får med lamm/get med killing

Max 100 kg, totalt

980 kr

(1225 kr inkl. moms)

Fåglar

Fåglar

per kg

3,49 kr/kg

(4.36 kr inkl. moms)

Entreprenörens stoppavgift tillkommer.

Bioprodukter slakteri

Slaktavfall: kat.1, kat.2, kat.3

per kg

3,49 kr/kg

(4.36 kr inkl. moms)

Entreprenörens stoppavgift tillkommer.

Avlivning

Avlivning, lantbruksdjur

600 kr/st

(750 kr inkl. moms)

Övriga transporter

Direkthämtning i mån om tid, milkostnad räknat tur/retur från entreprenörens hemmastation

Milersättning, vid hämtning utanför entreprenörens körområde och specialtransporter

Separat hämtning med liten skåpbil, utgår från Skåne

143 kr/mil

143 kr/mil

109 kr/mil

(179 kr inkl. moms)

(179 kl inkl. moms)

(136 kr inkl. moms)

Övrigt

Administrativ avgift 50 kr exkl. moms. Tillkommer vid anmälan över telefon genom Svensk Lantbrukstjänst AB kundtjänst.

Vilda djur och djurparksdjur gäller särskild prislista, kontakta Svensk Lantbrukstjänst AB.

Hygienavgift 1000 kr exkl. moms. Tillkommer vid hämtning av djur & slaktavfall som är förruttnat och maggotbemängt.

Bomkörning 660 kr exkl. moms. Tillkommer i exempelvis fall där inte djur varit framtaget för hämtning eller felaktig gård angetts i anmälan.

Svensk Lantbrukstjänst AB säljer 1 m3 containrar för 4900 kr/st exkl. moms. Uttransport ingår i priset.

Vid epizootisjukdomar gäller särskild prislista, kontakta Svensk Lantbrukstjänst AB.

Gällande prislista för hämtningar m.m. som utförs från och med 1 Januari 2019