Rapportering till CDB & Fårregistret

Från och med 15 januari 2016 ska både djurägaren och Svensk Lantbrukstjänst AB (Konvex AB) rapportera till CDB & Fårregistret hos Jordbruksverket, enligt Statens Jordbruksverks författningar.

Det innebär att:

När man anmäler nötkreatur till Svensk Lantbrukstjänst AB måste hela djurets identitet och antalet anges. Dödfödda kalvar behöver inte rapporteras till CDB.

När man anmäler får, get, lamm, killing till Svensk Lantbrukstjänst AB måste antalet anges.

Detta eftersom det blir dubbel rapportering till jordbruksverket, CDB & Fårregistret, både från djurägaren och Svensk Lantbrukstjänst AB. Uppgifterna från båda parter ska stämma överens.

CDB (nötkreatur)

Något SE-nummer för Svensk Lantbrukstjänst AB som mottagare av döda nötkreatur skall inte anges. Utan följande alternativ ska tillämpas:

  • Rapportering via Jordbruksverket CDB internet: Använd utgångsorsak avlivning, självdöd till destruktionsanläggning.
  • Rapportering via Jordbruksverket: Använd kod 7.
  • Rapportering via Växa Sverige: Använd kod 51 för självdöda djur och kod 52 för avlivade djur.

Exempel på korrekt noterad identitet hos djur som har öronbricka: SE 009900-0012-0

OBS! Dödfödda kalvar behöver inte rapporteras till CDB. Men en korrekt identitet enligt nedan krävs för att anmälan ska gå igenom till Svensk Lantbrukstjänst AB orderhantering.
Exempel på korrekt noterad identitet hos djur som inte har öronbricka (dödfödda djur): 000000-0000-0

Fårregistret (får/get/lamm/killing):

Vid rapportering av får/get/lamm/killing skall Svensk Lantbrukstjänst AB SE nr användas som är SE 888888.

Observera att det är viktigt att ange antalet får/getter/lamm/killing lämnade till Svensk Lantbrukstjänst AB.

Det är antalet ifyllda ID-nr rutor som styr antalet rapporterade djur. Har man tex. 5 dödfödda lamm skall 5 st ID-nr rutor fyllas i vid anmälan till Svensk Lantbrukstjänst AB, en för varje djur (SE 000000-00000)

Som djurägare skall ID nr på får, get, lamm & killing skall inte rapporteras till Jordbruksverket – Fårregistret. Dock behöver man ange ID nr i anmälan till Svensk Lantbrukstjänst AB på får och getter över 18 månader då vissa slumpmässigt utvalda djur skall provats för Scarpie. Denna provtagning görs och följs upp på individnivå.

Exempel på korrekt noterad identitet hos djur som har öronbricka: SE 012345-01234

Exempel på korrekt noterad identitet hos djur som inte har öronbricka (dödfödda djur): 000000-00000