Handelsdokument

Svensk Lantbrukstjänsts AB använder sig av elektroniska handelsdokument och systemet är godkänt av Jordbruksverket.
Läs mer här: Alternativa handelsdokument. Vi har tillgång till all information kring hämtning hos våra kunder och transporter, direkt från uppsamlingsbilarna då samtliga fordon som kör åt Svensk Lantbrukstjänst AB är utrustade med fordonsdatorer.

Vi kallar handelsdokument för följesedlar. Som kund till Svensk Lantbrukstjänst AB behöver man inte ombesörja handelsdokument. Vi ordnar med detta genom att en följesedel automatiskt framställs till oss och en kopia till vår kund i, samband med bekräftad hämtning/lastning.  

Svensk Lantbrukstjänst AB alla kunder kan själva se och skriva ut alla sina följesedlar (handelsdokument) genom att logga via ”Inloggning/Anmälan” på startsidan. Väl inloggad via kund nr och registrerat produktionsplats nr, klicka vidare på till ”Följesedlar” uppe i menyn. Alla registrerade följesedlar visas i en tidsfallande ordning.  Klicka på ”Visa” för att få upp detaljerad information om varje enskild hämtning.

Alla animaliska biprodukter som Svensk Lantbrukstjänst AB hämtar lämnas till Konvex AB.

Ett handelsdokument i original, utfärdat av avsändaren, ska finnas med vid transport av animaliska biprodukter och framställa produkter. Syftet med dokumentet är bland annat att säkra spårbarheten. Under transporten ska man ha med sig ett original av handelsdokumentet och en kopia. Originalet ska lämnas till mottagaren och kopian måste sparas i två år.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida: Handelsdokument

Klicka på grön knapp nedan för att läsa mer om hur man gör en internetanmälan och hur körorder & följesedlar skapas.