Vanliga frågor (FAQ)

Vad är mitt kund nr?

Om man fattas sitt kund nr för inloggning & anmälan står detta angivet på tidigare faktura uppe till höger på första sidan.
Kund nr finnes även på ett följesedelskvitto.

Jag kan inte logga in " Felaktiga uppgifter" vad är fel?

Tänk på att inte ange SE innan inskrivning av produktionsplats nr.

Ett fullständigt produktionsplats nr skall alltid anges som 6 st siffror. Exempel: 090909

Om fortsatta problem vid inloggning, välkommen att kontakta Svensk Lantbrukstjänst AB kundtjänst tel. 010-490 99 00

Har min anmälan kommit fram?

För att en anmälan skall blivit registrerad hos Svensk Lantbrukstjänst AB skall alltid ett order nr bilvit angivet för din specifika anmälan. Detta anges i det sista steget efter knapptryckning ”Nästa – Kvittens”.

Som inloggad kund under ”Mina anmälningar” kan man direkt se en nyligen gjord anmälan.

Jag vill justera eller avboka min anmälan, hur gör jag?

En anmälan som behöver justeras eller avbokas, vänligen ring 010-490 99 00 för att få hjälp med detta.

Varför är det viktigt att anmäla avlidna djur omgående för upphämtning?

Det är av stor vikt att omgående anmäla självdöda/avlivade djur och slaktavfall för hämtning.

Detta för att förhindra långtgående förruttnelse och maggotätna djur som i sin tur försvårar vårt arbete i många led.

Nedan nämns några anledning varför vi önskar en snabb anmälan:

 • Vi vill förhindra långtgående förruttnelse som i sin tur försvårar processhanteringen vid energiåtervinning (destruktion).
 • Av hygieniska och smittskyddsmässiga skäl.
 • Förebygga luktproblem genom snabb hämtning.
 • Provtagning på nötkreatur över 48 månader (BSE) och får/getter över 18 månader (Scrapie) blir försvårad om djuren är förruttnade. Godkända provresultat kan oftast inte uppnås.
 • Arbetsmiljömässiga skäl för de personer som jobbar med insamlingen och provtagning av avlidna djur.

Anmälan via internet kan göras dygnet runt och hemsidan är mobilanpassad.

Vid sen anmälan där djur/slaktavfall påträffas förruttnade och maggotätna vid hämtningstillfället tillkommer en ”Hygienavgift” utöver ordinarie kostnad på 1 000 kr exkl. moms.

Vad är en lämplig upphämtningsplats för avlidna djur när Svensk Lantbrukstjänst AB entreprenörer hämtar?

Alla djur för upphämtning behöver ligga lättåtkomligt, i anslutning till en farbar väg, utomhus, på någon form av hårdgjord yta och gärna i skuggläge. Detta för att hämtning/lastning ska kunna ske på ett hygieniskt, säkert och smidigt vis. De avlidna djuret bör även vara övertäckt med ett ventilerande skydd exempelvis skyddsnät. Använd gärna inte plast (presenning eller balplast) som påskyndar förruttnelseprocessen. 

Vägen till platsen där avlidna djur placeras bör inte korsa vägar där transport av foder utförs eller djur förflyttas. Vi vill helst inte korsa ”rena vägar” för upphämtning av avlidna djur och vi går inte in i stall för att hämta avlidna djur. Detta för att minimera eventuell smittspridning.

Om man önskar hjälp att hitta en lämplig plats på just din gård, ta gärna kontakt med Svensk Lantbrukstjänst AB för vidare hänvisning till den chaufför som kör i ditt område.

Vad menas med "farbar väg"?

Farbar väg för oss innebär att vägen på ett säkert sätt håller för en lastbil att köra på och vara fri från snö m.m.

Vägen till uppsamlingsstället måste därför vara farbar då Svensk Lantbrukstjänst AB transportörer använder sig av lastbilar som har som största mått:

 • 9,5 m lång
 • 4,5 m hög
 • 2,6 m bred

Det också viktigt att rymdförhållandena vid uppsamlingsplatsen är tillräckliga.

Vad kostar det att obducera mitt djur?

Svensk Lantbrukstjänst AB har endast hand om transporten till de olika obduktionsanläggningar i Sverige.

Anmäler man ett djur för obduktion genom Svensk Lantbrukstjänst AB utgår alltid den ordinarie kostnaden för det upphämtade djuret.

För kunder i område 11 och 12 tillkommer en extra transportkostnad på 500 kr exkl. moms. Detta då dessa transporter sker snabbare än ordinarie transport.

Priset för just obduktionen kan varierar beroende på djurslag och om man är medlem i Gård & Djurhälsan.

OBS! Remiss krävs för att skicka djur till obduktion. Kontakta aktuell besättningsveterinär och be om en remiss. Veterinären skickar sen remiss till aktuellt  obduktionslaboratorium. 

Läs mer om obduktion genom att klicka på länkarna nedan:

Allmänt | Obduktion Gård & Djurhälsan

Avgifter | Obduktion Gård & Djurhälsan

Kontakt | Obduktionslaboratorium

Vad innebär de olika slaktavfalls kategorierna & vad ska anges i en anmälan?

Animaliska biprodukterna delas in i olika riskkategorier. Beroende på kategori kan de sedan användas för många olika ändamål.

Oavsett vilken kategori som anmäls för hämtning av Svensk Lantbrukstjänst AB behandlas allt slaktavfall som kategori 1 material, endast för bortskaffande.

Om osäkerhet råder kring vilken kategori som skall anges i en anmälan till Svensk Lantbrukstjänst AB, ange kategori 1. 

För att få rätt kategorisering på just ditt slaktavfall, läs mer om animaliska biprodukter på jordbruksverkets hemsida: Animaliska biprodukter

Hur fungerar det med motrapportering till CDB vid hämtning av nötkreatur?

Från och med 15 januari 2016 ska både djurägaren och Svensk Lantbrukstjänst AB (Konvex AB) rapportera till CDB & Fårregistret hos Jordbruksverket, enligt Statens Jordbruksverks författningar.

Det innebär att när ni anmäler nötkreatur till Svensk Lantbrukstjänst AB så måste ni fylla i hela djurets identitet. Detta eftersom det blir dubbel rapportering till jordbruksverket, CDB, både från djurägaren och Svensk Lantbrukstjänst AB. Uppgifterna från båda parter ska stämma överens. Dödfödda kalvar behöver dock inte rapporteras till CDB.

CDB (nötkreatur)

Något SE-nummer för Svensk Lantbrukstjänst AB som mottagare av döda nötkreatur skall inte anges. Följande alternativ ska tillämpas:

 • Rapportering via Jordbruksverket CDB internet: Använd utgångsorsak avlivning, självdöd till destruktionsanläggning.
 • Rapportering via Jordbruksverket: Använd kod 7.
 • Rapportering via Växa Sverige: Använd kod 51 för självdöda djur och kod 52 för avlivade djur.

Exempel på korrekt noterad identitet hos djur som har öronbricka: SE 009900-0012-0

OBS! Dödfödda kalvar behöver inte rapporteras till CDB. Men en korrekt identitet enligt nedan krävs för att anmälan ska gå igenom till Svensk Lantbrukstjänst AB orderhantering.
Exempel på korrekt noterad identitet hos djur som inte har öronbricka (dödfödda djur):
000000- 0000-0 (SE 000000-0000-0)

Lär mer på jordbruksverkets hemsida:
Hur ska jag rapportera ut mina djur?

Vem kontaktar man om fel SE/ID/kontrollsiffra angetts på ett nötkreatur som Svensk Lantbrukstjänst AB hämtat?

Har det blivit fel SE/ID/kontrollsiffra eller liknande på upphämtat djur av Svensk Lantbrukstjänst AB, vänligen kontakta:

Svensk Lantbrukstjänst AB kundtjänst tel. 010-490 99 00 / mail: info@svensklantbrukstjanst.se

Följande uppgifter behövs för att kunna hjälpa till med en felrapportering:

 • Namn på företag/person som gjorde anmälan
 • Produktionsplats nr (SE-nr)
 • Mobil nr
 • Datum för upphämtningstillfället eller följesedel nr
 • Det felaktiga SE/ID/kontrollsiffra
 • De rätt SE/ID/kontrollsiffra, som ska ersätta det felaktiga

Hur fungerar det med motrapportering till Fårregistret vid hämtning av får/get/lamm/killing?

Från och med 15 januari 2016 måste både djurägaren och Svensk Lantbrukstjänst AB (Konvex AB) rapportera till CDB & Fårregistret hos Jordbruksverket, enligt Statens Jordbruksverks författningar.

Det innebär att när ni anmäler får/getter/lamm/killing till Svensk Lantbrukstjänst AB måste antalet djur anges. Detta eftersom det blir dubbel rapportering till jordbruksverket, Fårregistret, både från djurägaren och Svensk Lantbrukstjänst AB. Uppgifterna från båda parter ska stämma överens.

Avrapportering av djur till Fårregistret (får/get/lamm/killing): 

Vid rapportering av får/get/lamm/killing skall Svensk Lantbrukstjänst AB SE nr användas som är SE 888888

Observera att det är viktigt att ange antalet får/getter/lamm/killing lämnade till Svensk Lantbrukstjänst AB.

Det är antalet ifyllda ID-nr rutor som styr antalet rapporterade djur. Har man tex. 5 dödfödda lamm skall 5 st ID-nr rutor fyllas i vid anmälan till Svensk Lantbrukstjänst AB, en för varje djur (SE 000000-00000)

Som djurägare skall ID nr på får, get, lamm & killing skall inte rapporteras till Jordbruksverket – Fårregistret. Dock behöver man ange ID nr i anmälan till Svensk Lantbrukstjänst AB på får och getter över 18 månader då vissa slumpmässigt utvalda djur skall provats för Scarpie. Denna provtagning görs och följs upp på individnivå.

Exempel på korrekt noterad identitet hos djur som har öronbricka: SE 012345-01234

Exempel på korrekt noterad identitet hos djur som inte har öronbricka (dödfödda djur):
(SE 000000-00000)

Lär mer på jordbruksverkets hemsida:
Hur ska jag rapportera ut min djur?

Vem kontaktar man om fel antal får/get/lamm/killing rapporterats i en anmälan till Svensk Lantbrukstjänst AB?

Har det blivit fel antal får/get/lamm/killing rapporterat i en anmälan till Svensk Lantbrukstjänst AB, vänligen kontakta:

Svensk lantbrukstjänst AB kundtjänst tel: 010-490 99 00 / mail: info@svensklantbrukstjanst.se

Följande uppgifter behövs för att kunna hjälpa till med en felrapportering:

 • Namn på företag/person som gjorde anmälan
 • Produktionsplats nr (SE-nr)
 • Mobil nr
 • Datum för upphämtningstillfället eller följesedel nr
 • Det felaktiga antalet
 • De rätta antalet

Om jag önskar hämtning/avlivning utanför en entreprenörs körområde vad gäller då?

Håller du som kund till utanför en entreprenörs körområde är du ändå välkommen att ta del av våra tjänster.

Dock tillkommer en milersättning från den yttersta punkten i körområdet, ut till dig och tillbaka. Se prislistan, klicka på de djurslag som berör er och sedan under ” *Direkthämtning”.

Se varje entreprenörers körområde genom att klicka i menyn ”Anmälan” och ”Entreprenör”, där väljer du aktuell entreprenör genom att klicka på cirkeln med pil.

 

Måste skor på häst vara av innan hämtning?

Kan en hovslagare eller du själv ta av skorna på hästen som vi ska hämta är detta önskvärt!

Ibland förekommer det fall när hästen är skadad eller liknande där den inte kan stå på ett bra sätt för att ta av skorna.
Då gör vi detta efter avlivning och innan vi tar med oss hästen för vidare transport.

Krävs hästpass för hämtning/avlivning och vad gör jag med hästpasset sen?

För lämnande av häst till Svensk Lantbrukstjänst AB krävs inget hästpass.

Passet ska dock ogiltigförklaras. Kontakta den avelsorganisation som utfärdade passet så de kan makulera passet och uppdatera sin databas.

Hästens passuppgifter kan noteras vid anmälan för hämtning och avlivning av häst om så önskas. Den noterade informationen är enbart för din skull som hästägare vid eventuella försäkringsärenden. Kvittot ges ut av entreprenören efter utförd avlivning, hämtning och betalning. Alternativt ringa till Svensk Lantbrukstjänst AB kundtjänst och be om att få kvittot skickat till sig via post eller mail.

Läs mer under ”Aktuellt” på startsidan – Svensk Lantbrukstjänst AB hanterar inga hästpass

När får jag tillbaka askan från min kremerade häst?

Det tar ca 4 veckor från det att din häst är hämtad till du har fått askan till dig via posten.
Om frågor kring detta vänligen maila till: hast@lantbrukstjanst.se