Inlägg av Hanna

Tillägg för hämtning av förruttnade och maggotbemängda djurkroppar

På grund av att djurägare inte gör omgående anmälan om hämtning av döda djur (+ slaktavfall) orsakar detta stora process och luktproblem. Med anledning införs därav från den 1 juli 2007 en tilläggskostnad för förruttnade och maggotbemängda djurkroppar. Tilläggskostnaden kallas  ”Hygienavgift” och debiteringen är 1000 kr exkl. moms.