PRISLISTA – BIPRODUKTER SLAKTERI

HÄMTNING AV PRIS EXKL. MOMS PRIS INKL. MOMS
*Slaktavfall: kat.1, kat.2, kat.3 Per kg 3,92 kr/kg 4,90 kr/kg
Entreprenörens stoppavgift tillkommer, ca 500-1200 kr.
Beroende på var i landet hämtning sker.
Hämtningsalternativ * Direkthämtning & hämtning utanför körområde 180 kr/mil 226 kr/mil
* Svensk Lantbrukstjänst AB hanterar samtliga kategorimaterial från animaliska biprodukter som kat.1 – endast för bortskaffande.
* Direkthämtning & hämtning utanför entreprenörens körområde görs i mån av tid, arbetsdagar.
* Milersättning tillkommer vid hämtning för boende utanför entreprenörens körområde.
(Se ”Detaljerad karta” under ”Entreprenörer” i menyn.  Grå zonen = utanför körområde).
ÖVRIGT
–          Svensk Lantbrukstjänst AB säljer 1m³ containrar för 10 300 kr/st exkl. moms. Uttransport ingår i priset.
–          Administrativ avgift 100 kr exkl moms. tillkommer vid anmälan över telefon genom Svensk Lantbrukstjänst AB kundtjänst.
–          Hygienavgift 1 000 kr exkl moms. tillkommer vid hämtning av djur & slaktavfall som är förruttnat och maggotbemängt.
–          Bomkörning 836 kr exkl. moms. tillkommer i exempelvis fall där inte djur varit framtaget för hämtning eller felaktigt hämtställe angetts.
–          Vid epizootisjukdomar gäller särskild prislista, kontakta Svensk Lantbrukstjänst AB.
Gällande prislista för hämtningar m.m. som utförs från och med 1 oktober 2023
OBS! Från och med maj månad 2022 tillämpar Svensk Lantbrukstjänst AB bränsletillägg, 36 kr exkl. moms per hämtningstillfälle. Bränsletillägget justeras efter transportindex.