Så går det till – får/get

Hur kan Svensk Lantbrukstjänst AB hjälpa till?

Svensk Lantbrukstjänst AB finns till i hela Sverige för upphämtning av avlidna får/getter/lamm/killing, avlivning och obduktionstransporter.

Till vår hjälp har vi tio lokala entreprenörer runt om i landet som utför arbetet. Läs mer om er lokala entreprenör här på hemsidan.

När ni har behov av vår hjälp, meddela Svensk Lantbrukstjänst AB omgående så att vi på ett snabbt och effektivt sätt kan hjälpa er.

Hur går man tillväga?

Det finns två alternativ att göra en anmälan:

 • Anmälan via telefonnummer 010-490 99 00. Här får man prata med Svensk Lantbrukstjänst AB personal som hjälper till med er anmälan. Det tillkommer en administrativ avgift på 100 kr (exkl. moms) vid telefonanmälan.
 • Anmälan via internet. Detta görs på denna hemsidan genom att man fyller i en blankett. Klicka där det står ”Anmälan”
  Här är det önskvärt och fördelaktigt att man som befintlig kund loggar in med kund nr och produktionsplats nr . Detta för en snabbare hantering. Om man inte vet sitt kund nr/produktionsplats nr är du välkommen att ringa in till Svensk Lantbrukstjänst AB kundtjänst 010-490 99 00 och fråga om detta. Man kan även se sitt kund nr på tidigare fakturor.

Om du önskar en obduktionstransport klickar man i rutan för obduktion i anmälan.

Var noga med att fylla i antalet får/get/lamm/killing i anmälan för upphämtning. Finns det får/get under 18 månader och lamm/killing utan öronbricka eller öronbricka med bara SE nr noterat ange dessa djur som ID: 00000 Exempel. SE 009900-00000 eller dödfödd SE 000000-00000. Får och getter över 18 månader, SE och ID nr ska alltid anges i anmälan.

OBS! 
Alla djur för upphämtning behöver ligga lättåtkomligt, i anslutning till en farbar väg, utomhus, flertalet döda djur samlat på ett ställe, på någon form av hårdgjord yta och gärna i skuggläge.  Detta för att hämtning/lastning ska kunna ske på ett hygieniskt, säkert och smidigt vis. De avlidna djuret bör även vara övertäckt med ett ventilerande skydd exempelvis skyddsnät. Använd gärna inte plast (presenning eller balplast) som påskyndar förruttnelseprocessen. 

Vägen till platsen där avlidna djur placeras bör inte korsa vägar där transport av foder utförs eller djur förflyttas. Vi vill helst inte korsa ”rena vägar” för upphämtning av avlidna djur och vi går inte in i stall för att hämta avlidna djur. Detta för att minimera eventuell smittspridning.

När kommer vi ut till er?

Upphämtning och avlivning sker inom ca 3 arbetsdagar när anmälan gjorts hos Svensk Lantbrukstjänst AB. Vid tidig anmälan till oss kan hämtningen ske samma dag.

Om anmälan görs genom att man loggar in med sitt kund nr och produktionsplats nr, kommer anmälan automatiskt skickas ut på en entreprenör och dess uppsamlingsbil utan att den behöver behandlas ytterligare. Detta gör att det kan bli en snabbare hämtning.

Södra Sverige

Vi kan erbjuda hämtning under helger mot en extra avgift om 395 kr samt milkostnad 155 kr/mil (exkl. moms), minimidebitering 10 mil (inklusive moms). Vi utgår från Kristianstad och kan täcka ca 15 mil. Telefonnummer under jourtid är 070-9772017. EJ SMS.

Vad händer med djuren vi hämtar?

Djuren transporteras till någon av Konvex AB hanteringsanläggningar i Kävlinge eller Karlskoga. Där bearbetas dem till miljövänliga biobränslen, som sedan återgår till kretsloppet för att utvinna värme.

Får och getter över 18 månader provtas för TSE (Scrapie) på hanteringsanläggningarna. Provtagningar av får och getter över 18 månader utförs för att visa att Sverige har en försumbar risk att TSE ska finnas bland våra svenska får och getter. Läs mer om provtagning på Jordbruksverkets hemsida: Smittskydd och djurhälsa i Sverige

Tänk på att anmäla avlivat/avlidet djur omgående till Svensk Lantbrukstjänst AB. Detta för att undvika att djuret blir liggandes och bli förruttnat & maggotbemängt. OBS! Hygienavgift på 1000 kr exkl. moms. tillkommer vid hämtning av djur & slaktavfall som är förruttnat och maggotbemängt.

Tidigare subventionerade Jordbruksverket hämtning av får och getter över 18 månader vilket innebar en ”gratis” hämtning för djurägaren. 1 januari 2017 avslutades subventioneringen och därmed innebär det att djurägaren själv betalar för hämtningen av får och getter över 18 månader.  

Jordbruksverket har under ett tiotal år inom det svenska programmet för scrapiekontroll subventionerat hämtning av avlidna får och getter genom Svensk Lantbrukstjänst AB, i syfte att få in tillräckligt många avlidna djur för provtagning. Sjukdomens natur gör att det inte går att bevisa absolut frihet så man visar istället genom provtagning på döda djur att det är osannolikt att scrapie finns i landet. Vi fler frågor om detta hänvisar vi till Jordbruksverket. 

Utrapportering av får/get/lamm/killing till Jordbruksverket (Fårregistret)

Från och med 15 januari 2016 både djurägaren och Svensk Lantbrukstjänst AB (Konvex AB) rapportera till CDB & Fårregistret hos Jordbruksverket, enligt Statens Jordbruksverks författningar.

Det innebär att när ni anmäler får/getter/lamm/killing till Svensk Lantbrukstjänst AB måste antalet anges . Detta eftersom det blir dubbel rapportering till jordbruksverket, Fårregistret, både från djurägaren och Svensk Lantbrukstjänst AB. Uppgifterna från båda parter ska stämma överens.

Avrapportering av djur till Fårregistret (får/get/lamm/killing): 

Vid rapportering av får/get/lamm/killing skall Svensk Lantbrukstjänst AB SE nr användas som är SE 888888

Observera att det är viktigt att ange antalet får/getter/lamm/killing lämnade till Svensk Lantbrukstjänst AB.

Det är antalet ifyllda ID-nr rutor som styr antalet rapporterade djur. Har man tex. 5 dödfödda lamm skall 5 st ID-nr rutor fyllas i vid anmälan till Svensk Lantbrukstjänst AB, en för varje djur (SE 000000-00000)

Som djurägare skall ID nr på får, get, lamm & killing skall inte rapporteras till Jordbruksverket – Fårregistret. Dock behöver man ange ID nr i anmälan till Svensk Lantbrukstjänst AB på får och getter över 18 månader då vissa slumpmässigt utvalda djur skall provats för Scarpie. Denna provtagning görs och följs upp på individnivå.

Exempel på korrekt noterad identitet hos djur som har öronbricka: SE 012345-01234

Exempel på korrekt noterad identitet hos djur som inte har öronbricka (dödfödda djur):
(SE 000000-00000)

Lär mer på jordbruksverkets hemsida: 
Hur ska jag rapportera ut min djur?

Avlivning av djur

Vi hämtar avlivade och självdöda djur. Avlivning ska göras av djurägaren själv genom dennes försorg eller av anlitad veterinär.

Önskas avlivning utförd av våra entreprenörer ska detta anges i anmälan och då tillkommer en extra kostnad, se prislistan. Om avlivning ska göras med hjälp av vår entreprenör, sker detta i samband med upphämtning. Djuren ska då vara utomhus och inte i stall. Djurägaren eller annan anvisad person behöver vara på plats vid avlivning för att bara behjälplig om entreprenören så önskar. Detta på grund av säkerhetsskäl med mera.

Tänk på att om djuret behöver avlivas akut är det ditt ansvar som djurägare. Om du som djurägare inte själv kan/vill avliva, tillkalla din lokala veterinär.

Obduktionstransport

Svensk Lantbrukstjänst AB har endast hand om transporten till Gård & Djurhälsans olika obduktionsanläggningar i Sverige, i Kävlinge & Karlskoga.

Önskas obduktion på SVA i Uppsala görs dessa körningar i mån av tid. Självklart försöker vi tillgodose önskemål gällande detta. Viktigt att veta är att det alltid utgår en milersättning, tur/retur till SVA i Uppsala då det är en specialtransport. Ring vår kundtjänst tel. 010-490 99 00 för mer info.

Anmäler man ett djur för obduktion genom Svensk Lantbrukstjänst AB utgår alltid den ordinarie kostnaden för det upphämtade djuret. Ingen extra kostnad tillkommer för transporten då körningen går genom ordinarie transport.

För kunder i område 11 och 12 erbjuds en snabbare transport än ordinarie transport. Då tillkommer en extra transportkostnad på 500 kr exkl. moms.

Priset för just obduktion/diagnostisering kan varierar beroende på djurslag och om man är medlem i Gård & Djurhälsan. Kontakta Gård & Djurhälsan för prisinformation.

OBS! Remiss krävs för att skicka djur till obduktion. Kontakta aktuell besättningsveterinär och be om en remiss. Veterinären skickar sen remiss till aktuellt  obduktionslaboratorium. 

Läs mer om obduktion genom att klicka på länkarna nedan:

Allmänt | Obduktion Gård & Djurhälsan

Avgifter | Obduktion Gård & Djurhälsan

Kontakt | Obduktionslaboratorium

Tillägg vid hämtning

Tänk på att anmäla ditt avlidna djur så fort som mjöligt till Svensk Lantbrukstjänst AB för upphämtning. Om djuren vi hämtar är förruttnande och maggotätna tillkommer en hygienavgift på 1000 kr exkl. moms. Detta på grund att det orsakar både stora lukt och processproblem. Det förhindrar även en korrekt TSE provtagning som inte kan utföras om djuren är förruttnade. Denna avgift infördes 1 juli 2007.

Tillägg för hämtning kan även tillkomma om man är bosatt och upphämtning sker utanför den loka entreprenörens körområde (milersättning). Läs mer i fliken ”Entreprenörer” och dess körområde. Se prisuppgift i prislistan under övrig transport.

I vissa fall kan ett tillägg för ”bomkörning” tillkomma då det skapar omkörning och kostnad för vår entreprenör. Det kan bland annat hända i följande fall när en anmälan är gjord hos Svensk Lantbrukstjänst AB:

 • Avlidna djur är inte framtaget till farbar väg eller ”kadaverplats” anvisad på gården.
 • Felaktig hämtadress angiven vid anmälan.
 • Vägen till platsen där döda djur förvaras är inte körbar för en lastbil.
 • Inget dött djur finns att hämta och detta har inte aviserats till Svensk Lantbrukstjänst AB i god tid.

Kontakt för mer information och frågor

Om du som djurägare har frågor är ni alltid välkomna att ringa till Svensk Lantbrukstjänst AB kundtjänst
tel. 010-490 99 00

Telefontider:
Kl. 8-12 & 13-16 helgfria vardagar
(Stängt helger och röda dagar)

Har det blivit fel SE/ID/kontrollsiffra eller liknande på upphämtat djur av Svensk Lantbrukstjänst AB entreprenör, vänligen kontakta:
Svensk Lantbrukstjänst AB kundtjänst
Tel: 010-490 99 00 

Mail: info@svensklantbrukstjanst.se

Följande uppgifter behövs för att kunna hjälpa till med en felrapportering:

 • Namn på företag/person som gjorde anmälan
 • Produktionsplats nr (SE-nr)
 • Mobil nr
 • Datum för upphämtningstillfället eller följesedel nr
 • Det korrekta antalet lämnade djur