Svensk Lantbrukstjänst AB hanterar inga hästpass

Hanteringen av hästpass hos Svensk Lantbrukstjänst AB  

För lämnande av häst till Svensk Lantbrukstjänst AB krävs inget hästpass. Passet ska dock ogiltigförklaras. Kontakta den avelsorganisation som utfärdade passet så de kan makulera passet och uppdatera sin databas.

Hästens passuppgifter kan noteras vid anmälan för hämtning och avlivning av häst om så önskas. Den noterade informationen är enbart för din skull som hästägare vid eventuella försäkringsärenden. Kvittot ges ut av entreprenören efter utförd hämtning, avlivning och betalning.

Förslag på länkar till avelsorganisationer:

Svenska Hästavelsförbundet

Swedish Warmblood Association – SWB

Svenska Islandshästförbundet