PRISLISTA – FÅR & GET

HÄMTNING AV PRIS EXKL. MOMS PRIS INKL. MOMS
Får/get, över 18 mån Max 100 kg 712 kr 890 kr
Därutöver per påbörjat 100 kg 328 kr 410 kr
Får/get/lamm/killing, under 18 mån Max 100 kg 524 kr 655 kr
Därutöver per påbörjat 100 kg 328 kr 410 kr
Får med lamm/get med killing Max 100 kg, totalt 868 kr 1 085 kr
Avlivning I samband med hämtning 612 kr/st 765 kr/st
Hämtningsalternativ * Direkthämtning & hämtning utanför körområde 146 kr/mil 183 kr/mil
* Direkthämtning & hämtning utanför entreprenörens körområde görs i mån av tid, arbetsdagar.
* Milersättning tillkommer vid hämtning för boende utanför entreprenörens körområde.
(Se ”Detaljerad karta” under ”Entreprenörer” i menyn.  Grå zonen = utanför körområde).
ÖVRIGT
–          Svensk Lantbrukstjänst AB säljer 1m³ containrar för 5 150 kr/st exkl. moms. Uttransport ingår i priset.
–          Administrativ avgift 100 kr exkl moms. tillkommer vid anmälan över telefon genom Svensk Lantbrukstjänst AB kundtjänst.
–          Hygienavgift 1 000 kr exkl moms. tillkommer vid hämtning av djur & slaktavfall som är förruttnat och maggotbemängt.
–          Bomkörning 660 kr exkl. moms. tillkommer i exempelvis fall där inte djur varit framtaget för hämtning eller felaktigt hämtställe angetts.
–          Vid epizootisjukdomar gäller särskild prislista, kontakta Svensk Lantbrukstjänst AB.
Gällande prislista för hämtningar m.m. som utförs från och med 1 december 2020