PRISLISTA – FÅR & GET

HÄMTNING AV PRIS EXKL. MOMS PRIS INKL. MOMS
Får/get, över 18 mån Max 100 kg 756 kr 945 kr
Därutöver per påbörjat 100 kg 348 kr 435 kr
Får/get/lamm/killing, under 18 mån Max 100 kg 556 kr 695 kr
Därutöver per påbörjat 100 kg 348 kr 435 kr
Får med lamm/get med killing Max 100 kg, totalt 924 kr 1 155 kr
Avlivning I samband med hämtning 636 kr/st 795 kr/st
Hämtningsalternativ * Direkthämtning & hämtning utanför körområde 176 kr/mil 220 kr/mil
* Direkthämtning & hämtning utanför entreprenörens körområde görs i mån av tid, arbetsdagar.
* Milersättning tillkommer vid hämtning för boende utanför entreprenörens körområde.
(Se ”Detaljerad karta” under ”Entreprenörer” i menyn.  Grå zonen = utanför körområde).
ÖVRIGT
–          Svensk Lantbrukstjänst AB säljer 1m³ containrar för 10 300 kr/st exkl. moms. Uttransport ingår i priset.
–          Administrativ avgift 100 kr exkl moms. tillkommer vid anmälan över telefon genom Svensk Lantbrukstjänst AB kundtjänst.
–          Hygienavgift 1 000 kr exkl moms. tillkommer vid hämtning av djur & slaktavfall som är förruttnat och maggotbemängt.
–          Bomkörning 816 kr exkl. moms. tillkommer i exempelvis fall där inte djur varit framtaget för hämtning eller felaktigt hämtställe angetts.
–          Vid epizootisjukdomar gäller särskild prislista, kontakta Svensk Lantbrukstjänst AB.
Gällande prislista för hämtningar m.m. som utförs från och med 14 december 2022
OBS! Från och med maj månad 2022 tillämpar Svensk Lantbrukstjänst AB bränsletillägg, 36 kr exkl. moms per hämtningstillfälle. Bränsletillägget justeras efter transportindex.