Så går det till – allmänt

När ni har behov av vår hjälp meddela Svensk Lantbrukstjänst AB omgående så att vi på ett snabbt och effektivt sätt kan hjälpa er. Man får hjälp inom tre arbetsdagar när anmälan kommit in till oss. Vid tidig anmälan kan hämtningen ske samma dag.

Anmälan kan göras på följande sätt:

 • Via telefon nummer 010-490 99 00.
  Där får man som kund prata med en person som sitter i växeln i Lidköping och tar emot samtal alla arbetsdagar mellan 8–16 (Lunchstängt mellan kl 12-13).
  Här är det bra om du som kund har direkt tillgång till djurets ID nr, aktuellt telefon nr och hämtadressen (adressen där djuret befinner sig) och övriga uppgifter. Därefter skicka vi ut anmälan elektroniskt direkt till ett fordon i området där hämtning/avlivning ska ske. Har man frågor och funderingar är man välkommen att ställa dem här också. En administrativ avgift på 100 kr tillkommer vid en anmälan över telefon.
 • Svensk Lantbrukstjänst AB hemsida.
  Klicka där det står ”INLOGGNING & ANMÄLAN” eller ”ANMÄLAN – NY HÄSTKUND”och fyll i dina uppgifter om hämtning m.m. Har man frågor gällande kund nummer för att logga in,  hur man gör en korrekt anmälan över internet eller övriga frågor är ni välkomna att kontakta oss via telefon 010-490 99 00.

Upplysningar

Alla djur för upphämtning skall ligga lättåtkomligt, övertäckt, i anslutning till en farbar väg, utomhus, på någon form av hårdgjord yta och gärna i skuggläge. Detta för att hämtning/lastning ska kunna ske på ett säkert och smidigt vis. Vägen till platsen där avlida djur placeras bör inte korsa vägar där djur förflyttas eller transport av foder utförs. Vi vill helst inte korsa ”rena vägar” för upphämtning av avlidna djur och vi går inte in i stall för att hämta avlidna djur och utföra avlivning. Detta för att minimera eventuell smittspridning. 

Vill man ha hjälp med att hitta en lämplig plats för upphämtning av avlidna djur, prata med entreprenören/chauffören som kommer ut till dig eller kontakta Svensk Lantbrukstjänst AB.

Svensk Lantbrukstjänst AB har ingen jourverksamhet. Men under dagtid, helgfria vardagar kan man vid anmälan till oss ange att ärendet är akut och direkt efter registrerad anmälan kontaktar entreprenören i ditt område dig på telefon. Hur snabbt entreprenören kan vara hos dig beror naturligtvis på hur långt ifrån dig i distriktet dem befinner sig och om tillgängliga tider för hämtning finns. Vid direktutkörning tillkommer en milersättning enligt gällande prislista, från den plats där entreprenören befinner sig och tillbaka. Se i fliken prislistan, övriga transporter.

Avlivning av djur

Vi hämtar avlivade och självdöda djur. Avlivning ska göras av djurägaren själv genom dennes försorg eller av anlitad veterinär. Önskas avlivning utförd av våra entreprenörer ska detta anges i anmälan och då tillkommer en extra kostnad, se prislistan. Om avlivning ska göras med hjälp av vår entreprenör, sker detta i samband med upphämtning. Djurägaren eller annan anvisad person på plats ska vara med på avlivningen för att bara behjälplig om entreprenören så önskar. Detta på grund av säkerhetsskäl m.m.

Utrapportering av djur till Jordbruksverket

Från och med 15 januari 2016 ska både djurägaren och Svensk Lantbrukstjänst AB (Konvex AB) rapportera till CDB & Fårregistret hos Jordbruksverket, enligt Statens Jordbruksverks författningar.

Det innebär att:

När man anmäler nötkreatur till Svensk Lantbrukstjänst AB måste hela djurets identitet och antalet anges. Dödfödda kalvar behöver inte rapporteras till CDB.

När man anmäler får, get, lamm, killing till Svensk Lantbrukstjänst AB måste antalet anges.

Detta eftersom det blir dubbel rapportering till jordbruksverket, CDB & Fårregistret, både från djurägaren och Svensk Lantbrukstjänst AB. Uppgifterna från båda parter ska stämma överens.

CDB (nötkreatur)

Något SE-nummer för Svensk Lantbrukstjänst AB som mottagare av döda nötkreatur skall inte anges. Utan följande alternativ ska tillämpas:

 • Rapportering via Jordbruksverket CDB internet: Använd utgångsorsak avlivning, självdöd till destruktionsanläggning.
 • Rapportering via Jordbruksverket: Använd kod 7.
 • Rapportering via Växa Sverige: Använd kod 51 för självdöda djur och kod 52 för avlivade djur.

Exempel på korrekt noterad identitet hos djur som har öronbricka: SE 009900-0012-0

OBS! Dödfödda kalvar behöver inte rapporteras till CDB. Men en korrekt identitet enligt nedan krävs för att anmälan ska gå igenom till Svensk Lantbrukstjänst AB orderhantering.
Exempel på korrekt noterad identitet hos djur som inte har öronbricka (dödfödda djur): 000000-0000-0

Fårregistret (får/get/lamm/killing):

Vid rapportering av får/get/lamm/killing skall Svensk Lantbrukstjänst AB SE nr användas som är SE 888888.

Observera att det är viktigt att ange antalet får/getter/lamm/killing lämnade till Svensk Lantbrukstjänst AB.

Det är antalet ifyllda ID-nr rutor som styr antalet rapporterade djur. Har man tex. 5 dödfödda lamm skall 5 st ID-nr rutor fyllas i vid anmälan till Svensk Lantbrukstjänst AB, en för varje djur (SE 000000-00000)

Som djurägare skall ID nr på får, get, lamm & killing skall inte rapporteras till Jordbruksverket – Fårregistret. Dock behöver man ange ID nr i anmälan till Svensk Lantbrukstjänst AB på får och getter över 18 månader då vissa slumpmässigt utvalda djur skall provats för Scarpie. Denna provtagning görs och följs upp på individnivå.

Exempel på korrekt noterad identitet hos djur som har öronbricka: SE 012345-01234

Exempel på korrekt noterad identitet hos djur som inte har öronbricka (dödfödda djur): 000000-00000