Ändrade priser på artiklar kopplade till transport från 2023-10-01

Ny prislista gäller från och med 1/10-2023
På grund av de ökade energi och bränslepriserna under året och att de fortsätter att stiga, gör att kostnaderna har ökat.
Dessa omständigheter gör att vi måste justera våra priser gällande artiklar kopplade till transport från den 1/10-2023.

Vid frågor och funderingar kring våra priser kontakta Svensk Lantbrukstjänst AB kundtjänst på tel. 010-490 99 00