Subventionen för hämtning av får & getter över 18 månader upphör

Subventionen för hämtning av får & getter över 18 månader upphör. Det innebär att djurägare från och med 1 januari 2017 kommer debiteras för hämtning och destruktion av avlidna får och getter över 18 månader. 

Jordbruksverket har under ett tiotal år inom det svenska programmet för scrapiekontroll subventionerat hämtning av avlidna får och getter genom Svensk Lantbrukstjänst AB, i syfte att få in tillräckligt många avlidna djur för provtagning. Sjukdomens natur gör att det inte går att bevisa absolut frihet så man visar istället genom provtagning på döda djur att det är osannolikt att scrapie finns i landet.

Läs mer på jordbruksverkets hemsida: Framgångsrikt arbete mot fruktad får- och getsjukdom kan nu trappas ner