För ett hållbart lantbruk

Svensk Lantbrukstjänst AB finns till i hela Sverige och utför insamling av animaliska biprodukter, avlivning och hämtning av avlidna djur från landets djuruppfödare. Bolaget utför också obduktionstransporter av djur till landets obduktionsplatser.

Kontakta gärna oss om du vill ha hjälp eller har frågor kring de tjänster vi erbjuder!

Ring 010-490 99 00 eller beställ våra tjänster genom att göra en anmälan direkt via hemsidan.

Viktigt

Det är av stor vikt att omgående anmäla avlidna/avlivade djur för hämtning. Detta för att förhindra långtgående förruttnelse som i sin tur försvårar processhanteringen och provtagning av utvalda djur.  Anmälan via internet kan göras dygnet runt och hemsidan är mobilanpassad. 

Vid inloggning & anmälan

Tänk på att inte ange SE innan inskrivning av produktionsplats nr.
Ett fullständigt produktionsplats nr skall alltid anges som 6 st siffror. Exempel: 090909