PRISLISTA – GRIS

HÄMTNING AV PRIS EXKL. MOMS PRIS INKL. MOMS
Sugga Första djuret 689 kr/st 861 kr/st
Därutöver 528 kr/st 660 kr/st
Galt Första djuret 689 kr/st 861 kr/st
Därutöver 528 kr/st 660 kr/st
Gris Max 100 kg 494 kr/st 618 kr/st
Därutöver per påbörjat 100 kg 308 kr/st 385 kr/st
Avlivning I samband med hämtning 600 kr/st 750 kr/st
Hämtningsalternativ * Direkthämtning & hämtning utanför körområde 143 kr/mil 179 kr/mil
* Direkthämtning & hämtning utanför entreprenörens körområde görs i mån av tid, arbetsdagar.
* Milersättning tillkommer vid hämtning för boende utanför entreprenörens körområde.
(Se ”Detaljerad karta” under ”Entreprenörer” i menyn.  Grå zonen = utanför körområde).
ÖVRIGT
–          Svensk Lantbrukstjänst AB säljer 1m³ containrar för 4 900 kr/st exkl. moms. Uttransport ingår i priset.
–          Administrativ avgift 50 kr exkl moms. Tillkommer vid anmälan över telefon genom Svensk Lantbrukstjänst AB kundtjänst.
–          Hygienavgift 1 000 kr exkl moms. Tillkommer vid hämtning av djur & slaktavfall som är förruttnat och maggotbemängt.
–          Bomkörning 660 kr exkl. moms. tillkommer i exempelvis fall där inte djur varit framtaget för hämtning eller felaktigt hämtställe angetts.
–          Vid epizootisjukdomar gäller särskild prislista, kontakta Svensk Lantbrukstjänst AB.
Gällande prislista för hämtningar m.m. som utförs från och med 1 januari 2019