PRISLISTA – GRIS

HÄMTNING AV PRIS EXKL. MOMS PRIS INKL. MOMS
Sugga Första djuret 816 kr/st 1020 kr/st
Därutöver, per styck 612 kr/st 765 kr/st
Galt Första djuret 832 kr/st 1 040 kr/st
Därutöver, per styck 616 kr/st 770 kr/st
Gris Under 100 kg 576 kr/st 720 kr/st
Därutöver, per påbörjat 100 kg 360 kr 450 kr
Avlivning I samband med hämtning 636 kr/st 795 kr/st
Hämtningsalternativ * Direkthämtning & hämtning utanför körområde 17,6 kr/km 22,0 kr/km
* Direkthämtning & hämtning utanför entreprenörens körområde görs i mån av tid, arbetsdagar.
* Milersättning tillkommer vid hämtning för boende utanför entreprenörens körområde.
(Se ”Detaljerad karta” under ”Entreprenörer” i menyn.  Grå zonen = utanför körområde).
ÖVRIGT
–          Svensk Lantbrukstjänst AB säljer 1m³ galvade containrar för 13 850 kr/st exkl. moms. Uttransport ingår i priset.
–          Administrativ avgift 100 kr exkl moms. Tillkommer vid anmälan över telefon genom Svensk Lantbrukstjänst AB kundtjänst.
–          Hygienavgift 1 000 kr exkl moms. Tillkommer vid hämtning av djur & slaktavfall som är förruttnat och maggotbemängt.
–          Bomkörning 836 kr exkl. moms. tillkommer i exempelvis fall där inte djur varit framtaget för hämtning eller felaktigt hämtställe angetts.
–          Vid epizootisjukdomar gäller särskild prislista, kontakta Svensk Lantbrukstjänst AB.
Gällande prislista för hämtningar m.m. som utförs från och med 1 april 2024