Svåra driftstörningar i Konvex och Svensk Lantbrukstjänst IT system- Problem med att göra anmälan på vår hemsida

Vår IT leverantör är utsatt för IT-angrepp vilket medför stora driftstörningar för oss.

Vi kan just nu inte ta emot några anmälningar via vår hemsida www.svensklantbrukstjanst.se .

Vi återkommer inom kort med alternativa anmälningsmöjligheter.
Denna sidan kommer uppdateras löpande med ny information om läget.

Anmälan och kundfrågor via telefon 010-490 99 00 fungerar igen tisdag 19/4-22 kl 7.30-16-00