Administrativ kostnad – Anmälan via telefon

Från och med 1/8 2012 så infördes en administrativ kostnad vid telefonanmälan motsvarande 50 kr.

Anmälan via internet är fri från den administrativa avgiften.