Ändrade priser på kremering gäller från 21/2-2022

Ny prislista gäller från och med 21/2-2022
På grund av de ökade energipriserna under året och att de fortsätter att stiga, gör att kostnaderna har ökat kraftigt.
Dessa omständigheter gör att vi måste justera våra priser gällande kremering från den 21/2-2022.

Vid frågor och funderingar kring våra priser kontakta Svensk Lantbrukstjänst AB kundtjänst på tel. 010-490 99 00