Så går det till – nötkreatur

Hur kan Svensk Lantbrukstjänst AB hjälpa till?

Svensk Lantbrukstjänst AB finns till i hela Sverige för upphämtning av avlidna nötkreatur, avlivning och obduktionstransporter.

Till vår hjälp har vi nio lokala entreprenörer runt om i landet som utför arbetet. Läs mer om er lokala entreprenör här på hemsidan.

När ni har behov av vår hjälp, kontakta Svensk Lantbrukstjänst AB omgående så att vi på ett snabbt och effektivt sätt kan hjälpa er.

Hur går man tillväga?

Det finns två alternativ att göra en anmälan:

 • Anmälan via telefonnummer 010-490 99 00. Här får man prata med Svensk Lantbrukstjänst AB kundtjänst som hjälper till med anmälan. Det tillkommer en administrativ avgift på 100 kr (exkl. moms) vid telefonanmälan.
 • Anmälan via internet. Det görs på denna hemsida, klicka där det står ”Anmälan”.
  Här är det fördelaktigt att som befintlig kund logga in med kund nr och produktionsplats nr. Detta för en snabbare hantering. För att få info om sitt kund nr/produktionsplats nr är man välkommen att ringa in till Svensk Lantbrukstjänst AB kundtjänst 010-490 99 00 och fråga om detta. Man kan även se sitt kund nr på tidigare fakturor.

Nya kunder som inte haft hjälp av Svensk Lantbrukstjänst AB tidigare rekommenderas att ringa in för att få hjälp med första anmälan.

När kommer vi ut till er?

Hämtning sker inom ca 3 arbetsdagar när anmälan gjorts hos Svensk Lantbrukstjänst AB. Vid tidig anmälan till oss kan hämtningen ske samma dag.

Om anmälan görs genom att man loggar in med sitt kund nr och produktionsplats nr, kommer anmälan automatiskt skickas ut till en entreprenör och dess uppsamlingsbil utan att den behöver behandlas ytterligare. Detta gör att det kan bli en snabbare hämtning.

Södra Sverige

Vi kan erbjuda hämtning under helger mot en extra avgift om 375 kr samt milkostnad 139 kr/mil, minimidebitering 10 mil (inklusive moms). Vi utgår från Kristianstad och kan täcka ca 15 mil. Telefonnummer under jourtid är 070-9772017. EJ SMS.

Vad händer med nötkreaturen vi hämtar?

Djuren transporteras till någon av Konvex AB hanteringsanläggningar i Kävlinge eller Karlskoga. Där bearbetas dem till miljövänliga biobränslen, som sedan återgår till kretsloppet för att utvinna värme.

Nötkreatur över 48 månader (4 år) provtas för BSE (galna kosjukan) på hanteringsanläggningarna. Provtagning av nötkreatur över 4 år är ett nationellt intresse och utförs för att visa att Sverige har en försumbar risk att BSE ska finnas bland våra svenska nötkreatur.

Det är viktigt att vid anmälan ange om nötkreatur är över 48 månader (4 år) för att provtagningen ska bli utförd. Tänk också på att anmäla avlivat/avlidet djur omgående till Svensk Lantbrukstjänst AB. Detta för att undvika att djuret blir liggandes och bli förruttnat & maggotbemängt.
OBS! Hygienavgift på 1000 kr exkl. moms tillkommer vid hämtning av djur & slaktavfall som är förruttnat och maggotbemängt.

Läs mer om provtagning på Jordbruksverkets hemsida: Bovin Spongiform Encefalopati

Utrapportering av nötkreatur till Jordbruksverket (CDB):

Från och med 15 januari 2016 ska både djurägaren och Svensk Lantbrukstjänst AB (Konvex AB) rapportera till CDB & Fårregistret hos Jordbruksverket, enligt Statens Jordbruksverks författningar.

Det innebär att när ni anmäler nötkreatur till Svensk Lantbrukstjänst AB så måste ni fylla i hela djurets identitet. Detta eftersom det blir dubbel rapportering till jordbruksverket, CDB, både från djurägaren och Svensk Lantbrukstjänst AB. Uppgifterna från båda parter ska stämma överens. Dödfödda kalvar behöver dock inte rapporteras till CDB.

CDB (nötkreatur)

Något SE-nummer för Svensk Lantbrukstjänst AB som mottagare av döda nötkreatur skall inte anges. Följande alternativ ska tillämpas:

 • Rapportering via Jordbruksverket CDB internet: Använd utgångsorsak avlivning, självdöd till destruktionsanläggning.
 • Rapportering via Jordbruksverket: Använd kod 7.
 • Rapportering via Växa Sverige: Använd kod 51 för självdöda djur och kod 52 för avlivade djur.

Exempel på korrekt noterad identitet hos djur som har öronbricka: SE 009900-0012-0

OBS! Dödfödda kalvar behöver inte rapporteras till CDB. Men en korrekt identitet enligt nedan krävs för anmälan ska gå igenom till Svensk Lantbrukstjänst AB orderhantering.
Exempel på korrekt noterad identitet hos djur som inte har öronbricka (dödfödda djur):
SE 000000-0000-0

Lär mer på jordbruksverkets hemsida:
Hur ska jag rapportera ut mina djur?

Avlivning av djur

Vi hämtar avlivade och självdöda djur. Avlivning ska göras av djurägaren själv genom dennes försorg eller av anlitad veterinär.

Önskas avlivning utförd av våra entreprenörer ska detta anges i anmälan och då tillkommer en extra kostnad, se prislistan. Om avlivning ska göras med hjälp av vår entreprenör, sker detta i samband med upphämtning. Djuren ska då vara utomhus och inte i stall. Djurägaren eller annan anvisad person behöver vara på plats vid avlivning för att vara behjälplig om entreprenören så önskar. Detta på grund av säkerhetsskäl m.m.

Tänk på att om djuret behöver avlivas akut är det ditt ansvar som djurägare. Om du som djurägare inte själv kan/vill avliva, tillkalla din lokala veterinär. Svensk Lantbrukstjänst AB har ingen jourverksamhet.

 

Obduktionstransport

Svensk Lantbrukstjänst AB har endast hand om transporten till Gård & Djurhälsans olika obduktionsanläggningar i Sverige, i Kävlinge & Karlskoga.

Önskas obduktion på SVA i Uppsala görs dessa körningar i mån av tid. Självklart försöker vi tillgodose önskemål gällande detta. Viktigt att veta är att det alltid utgår en milersättning, tur/retur till SVA i Uppsala då det är en specialtransport. Ring vår kundtjänst tel. 010-490 99 00 för mer info.

Anmäler man ett djur för obduktion genom Svensk Lantbrukstjänst AB utgår alltid den ordinarie kostnaden för det upphämtade djuret. Ingen extra kostnad tillkommer för transporten då körningen går genom ordinarie transport.

För kunder i område 11 och 12 erbjuds en snabbare transport än ordinarie transport. Då tillkommer en extra transportkostnad på 500 kr exkl. moms.

Priset för just obduktion/diagnostisering kan varierar beroende på djurslag och om man är medlem i Gård & Djurhälsan. Kontakta Gård & Djurhälsan för prisinformation.

OBS! Remiss krävs för att skicka djur till obduktion. Kontakta aktuell besättningsveterinär och be om en remiss. Veterinären skickar sen remiss till aktuellt  obduktionslaboratorium. 

Läs mer om obduktion genom att klicka på länkarna nedan:

Allmänt | Obduktion Gård & Djurhälsan

Avgifter | Obduktion Gård & Djurhälsan

Kontakt | Obduktionslaboratorium

Tillägg vid hämtning

Tänk på att anmäla ditt avlidna djur så fort som mjöligt till Svensk Lantbrukstjänst AB för upphämtning. Om djuren vi hämtar är förruttnande och maggotätna tillkommer en hygienavgift på 1000 kr exkl. moms. Detta pågrund av att det orsakar både stora lukt och processproblem. Det förhindrar även en korrekt BSE provtagning som inte kan utföras om djuren är förruttnade. Denna avgift infördes 1 juli 2007.

Tillägg för hämtning kan även tillkomma om man är bosatt och upphämtning sker utanför den loka entreprenörens körområde. Läs mer i fliken ”Entreprenörer” och dess körområde. Se prisuppgift i prislistan under övrig transport.

 

Kontakt för mer information och frågor

Om du som djurägare har frågor är ni alltid välkomna att ringa till Svensk Lantbrukstjänst AB kundtjänst
tel. 010-490 99 00

Telefontider:
Kl. 8-12 & 13-16 helgfria vardagar
(Stängt helger och röda dagar)

Har det blivit fel SE/ID/kontrollsiffra eller liknande på upphämtat djur av Svensk Lantbrukstjänst AB entreprenör, vänligen kontakta:
Svensk Lantbrukstjänst AB kundtjänst
Tel: 010-490 99 00 

Mail: info@svensklantbrukstjanst.se

Följande uppgifter behövs för att kunna hjälpa till med en felrapportering:

 • Namn på företag/person som gjorde anmälan
 • Produktionsplats nr (SE-nr)
 • Mobil nr
 • Datum för upphämtningstillfället eller följesedel nr
 • Det felaktiga SE/ID/kontrollsiffra
 • De rätta SE/ID/kontrollsiffra, som ska ersätta det felaktiga