PRISLISTA – NÖTKREATUR

HÄMTNING AV PRIS EXKL. MOMS PRIS INKL. MOMS
Mjölkko 1 888 kr/st 2 360 kr/st
Köttko 1 888 kr/st 2 360 kr/st
Ko med dödfödd kalv 1 976 kr/st 2 470 kr/st
Tjur Över 300 kg 1 888 kr/st 2 360 kr/st
Kviga Över 300 kg 1 700 kr/st 2 125 kr/st
Kalv Mellan 100 – 300 kg 736 kr/st 920 kr/st
Därutöver, st 512 kr/st 640 kr/st
Kalv Under 100 kg 512 kr/st 640 kr/st
Därutöver 320 kr 400 kr
Avlivning I samband med hämtning 600 kr/st 750 kr/st
Hämtningsalternativ * Direkthämtning & hämtning utanför körområde 143 kr/mil 179 kr/mil
* Direkthämtning & hämtning utanför entreprenörens körområde görs i mån av tid, arbetsdagar.
* Milersättning tillkommer vid hämtning för boende utanför entreprenörens körområde.
(Se ”Detaljerad karta” under ”Entreprenörer” i menyn.  Grå zonen = utanför körområde).
ÖVRIGT
–          Administrativ avgift 100 kr exkl moms. tillkommer vid anmälan över telefon genom Svensk Lantbrukstjänst AB kundtjänst.
–          Hygienavgift 1 000 kr exkl moms. tillkommer vid hämtning av djur & slaktavfall som är förruttnat och maggotbemängt.
–          Bomkörning 660 kr exkl. moms. tillkommer i exempelvis fall där inte djur varit framtaget för hämtning eller felaktigt hämtställe angetts.
–          Vid epizootisjukdomar gäller särskild prislista, kontakta Svensk Lantbrukstjänst AB.
Gällande prislista för hämtningar m.m. som utförs från och med 16 december 2019