Syd

KRISTIANSTAD DJURTRANSPORT AB

De är från Skåne, röd-gula Skåne där blommar rapsen och vallmo äng!

KDT är en av våra duktiga och professionella entreprenörer som kommer ut för att hjälpa dig som djurägare.

KDT´s personalstyrka består av 16 st fast anställda, varav 5 st delar ansvaret för fyra uppsamlingsbilar + en liten mindre bil som utför obduktionstransporter och enskilda transporter för avliden häst för de som önskar. Förutom uppsamling av döda djur utför även KDT gödseltransporter.

Stefan Johansson är ägare av KDT. Han bor med sin sambo i Kristianstad på en hästgård med två egna hästar och en inackordering. 1992 tog Stefan över företaget efter sina föräldrar och började själv köra uppsamlingsbil av döda djur.

Företaget är väletablerat och uppskattat bland lantbrukare. De gör att KDT har god kännedom och kunskap om branschen. Företaget ställer också höga krav på sig själva då de vill vara en trogen och duktig entreprenör!
Allt detta är positivt för Svensk Lantbrukstjänsts kunder då KDT kan erbjuda riktigt bra hjälp och service.

Befinner du dig i Skåne, S Halland och kringliggande område? Kontakta oss för mer information om du vill ha hjälp med avlivning och omhändertagande av avlidna djur!