Syd

KDT I KRISTIANSTAD AB

De är från Skåne, röd-gula Skåne där blommar rapsen och vallmo äng.

KDT är en av våra duktiga och professionella entreprenörer som kommer ut för att hjälpa dig som djurägare.

KDT´s personalstyrka består av 17 st fast anställda, varav 5 st delar ansvaret för fyra uppsamlingsbilar samt en lite mindre bil som utför obduktionstransporter och enskilda transporter av häst för de som önskar, den mindre bilen rullar även på helgerna som jourbil och täcker då upp södra Sverige. Förutom uppsamling av döda djur utför även KDT gödseltransporter.

Stefan Johansson är ägare av KDT. Han bor med sin sambo i Kristianstad på en hästgård med egna hästar. 1992 tog Stefan över företaget efter sina föräldrar och började då själv köra uppsamlingsbil av döda djur. Nu har Stefan sedan en tid tillbaka  lämnat över ansvaret för uppsamlingsbilarna till Julius Mårtensson som sköter den dagliga driften.

Företaget är väletablerat och uppskattat bland lantbrukare vilket gör att KDT har god kännedom och kunskap om branschen. Deras långa erfarenhet och fina känsla för våra tjänster gör att KDT alltid erbjuder kunderna ett fint omhändertagande med bästa tänkbara hjälp och service.

Befinner du dig i Skåne, S Halland och kringliggande område? Kontakta oss på telefonnummer 010 – 490 99 00 för mer information om du vill ha hjälp med avlivning och omhändertagande av avlidna djur.