Ändrade priser på artiklar kopplade till Häst från 2022-06-16

Ny prislista gäller från och med 16/6-2022
På grund av de ökade energipriserna under året och att de fortsätter att stiga, gör att kostnaderna har ökat kraftigt.
Dessa omständigheter gör att vi måste justera våra priser gällande artiklar kopplade till Häst från den 16/6-2022.

Vid frågor och funderingar kring våra priser kontakta Svensk Lantbrukstjänst AB kundtjänst på tel. 010-490 99 00