Handelsdokument

Handelsdokument

Information om skapandet av handelsdokument (följesedlar)

Ett handelsdokument i original, utfärdat av avsändaren, ska finnas med vid transport av animaliska biprodukter och framställda produkter. Syftet med dokumentet är bland annat att säkra spårbarheten. Under transporten ska man ha med sig ett original av handelsdokumentet och en kopia. Originalet ska lämnas till mottagaren och kopian måste sparas i två år.

Svensk Lantbrukstjänst AB använder sig av elektroniska handelsdokument och systemet är godkänt av Jordbruksverket. Vi har tillgång till all information kring hämtning och transport, direkt tillgängligt från uppsamlingsbilarna då samtliga fordon som kör åt Svensk Lantbrukstjänst AB är utrustade med fordonsdatorer. Uppsamlingsbilarna kan skiva ut ett handelsdokument i kvittoform vid det enskilda uthämtningstillfället. Vi kallar handelsdokument för ”följesedel”.

Svensk Lantbrukstjänst AB alla kunder kan själv se och skiva ut alla sina följesedlar genom att gå in på Svensk Lantbrukstjänst AB hemsida och logga in med sitt kundnummer och produktionsplatsnummer. Klicka på ”Följesedlar” och ställ in tidsintervallet för den tid som man vill hämta tidigare upphämtningstillfällen och dess följesedlar (handelsdokument).

På Svensk Lantbrukstjänst AB så finns det två sätt att anmäla sina avlidna djur/animaliska biprodukter, det är via:
• Telefon. 010-490 99 00 (Svensk Lantbrukstjänst kundtjänst)
• Internet. www.svensklantbrukstjanst.se

Läs nedan om de olika tillvägagångssätten.

Information om skapandet av handelsdokument (följesedlar)

Ett handelsdokument i original, utfärdat av avsändaren, ska finnas med vid transport av animaliska biprodukter och framställda produkter. Syftet med dokumentet är bland annat att säkra spårbarheten. Under transporten ska man ha med sig ett original av handelsdokumentet och en kopia. Originalet ska lämnas till mottagaren och kopian måste sparas i två år.

Svensk Lantbrukstjänst AB använder sig av elektroniska handelsdokument och systemet är godkänt av Jordbruksverket. Vi har tillgång till all information kring hämtning och transport, direkt tillgängligt från uppsamlingsbilarna då samtliga fordon som kör åt Svensk Lantbrukstjänst AB är utrustade med fordonsdatorer. Uppsamlingsbilarna kan skiva ut ett handelsdokument i kvittoform vid det enskilda uthämtningstillfället. Vi kallar handelsdokument för ”följesedel”.

Svensk Lantbrukstjänst AB alla kunder kan själv se och skiva ut alla sina följesedlar genom att gå in på Svensk Lantbrukstjänst AB hemsida och logga in med sitt kundnummer och produktionsplatsnummer. Klicka på ”Följesedlar” och ställ in tidsintervallet för den tid som man vill hämta tidigare upphämtningstillfällen och dess följesedlar (handelsdokument).

På Svensk Lantbrukstjänst AB så finns det två sätt att anmäla sina avlidna djur/animaliska biprodukter, det är via:
• Telefon. 010-490 99 00 (Svensk Lantbrukstjänst kundtjänst)
• Internet. www.svensklantbrukstjanst.se

Läs nedan om de olika tillvägagångssätten.

Telefonanmälan

1) Vid en telefonanmälan kontrollerar operatören att adress uppgifter stämmer med den kunden som ringer.

2) Operatören skapar sedan en körorder och tar reda på vad som kunden vill lämna till Svensk Lantbrukstjänst AB. Man noterar de uppgifter som är relevanta för fortsatt bearbetning så som djurslag/kategori, ålder och id nummer på de djurslag där det behövs.

3) Ordern får ett specifikt nummer som kallas för ”körorder” som sedan skickas ut till en uppsamlingsbil. Svensk Lantbrukstjänst AB ser till att körorder tilldelas till rätt område för upphämtning.

Internet-anmälan

1) För att komma till internet-anmälan där man loggar in med sitt kundnummer och produktionsplatsnummer Klicka exempelvis på den gröna rutan ”ANMÄLAN” på startsidan för att komma vidare.

2) Klicka på de djurslag man önskar anmäla för upphämtning m.m.

3) Här finns alternativ för inloggning som befintlig kund eller ny kund. Har man haft hjälp av Svensk Lantbrukstjänst AB tidigare finns det ett kund nr upplagt, ring till Svensk Lantbrukstjänst kundtjänst tel. 010-490 99 00 och efterfråga sitt specifika kund nr för korrekt inloggning.

4) Vid en korrekt inloggning som befintlig kund kan kunden själv kontrollera och stämma av att hens uppgifter stämmer under ”Mina uppgifter” i menyn, kolla på nuvarande/tidigare anmälningar under ”Befintliga anmälningar” & hämta registrerade följesedlar på tidigare hämtningar m.m. (handelsdokument) under ”Följesedlar”.

5) Vid val av djurslag fyller kunden själv i vad som skall hämtas. Samt id och ålder om det behövs, beroende på djurslag.

6) Efter ha klickat ”Beställ hämtning” flyttas anmälan till lastbilen i högra hörnet av sidan. Antingen kan man fortsätta att anmäla fler djur för upphämtning, klicka ”Åter till kategorival” eller går man vidare genom att klicka på lastbilen.

7) Här kontrollerar kunden att de som lagt in i anmälan är korrekt. Om allt är korrekt, klicka i alternativ under betalsätt för att komma vidare
till ”Nästa – Fyll i kunduppgifter”.

8) Kunden fyller i och kontrollerar fakturaadress och hämtadress, anger övrigt information i rutan för ”Övrigt” Denna information följer med ut till uppsamlingsbilens chaufför.

9) För att komma vidare behöver kunden kryssa i rutorna där man godkänner och har tagit del av följande information:
– Att ovannämnde uppgifter är korrekta.
– Godkännanden av att följande uppgifter lagras enligt vår integritetspolicy.
– Godkännande av våra köp och leveransvillkor.

10) När följande har godkänts skickas anmälan iväg vid tryckning av knapp ”Nästa – Kvittens”. Här får kunden ett ordererkännande med ett ordern nr som representerar det som anmälts och skickas ut till Svensk Lantbrukstjänst AB och en uppsamlingsbil. En körorder är skapad. Detta ordererkännande finner kunden nu under fliken i menyn ”Befintliga anmälningar” och en kvittens har även skickats till kunden på angiven mejl som uppgavs i kunduppgifter.

Befintliga anmälningar
Under befintliga anmälningar som inloggad kund via hemsidan kan man själv se den anmälan som nyligen gjorts och tidigare anmälningar.

Följesedlar
Under följesedlar som inloggad kund kan man själv hämta information om tidigare registrerade hämtningar. Följesedlar = handelsdokument.

Utskriven följesedel i uppsamlingsbil & via internet
Oavsett hur anmälan blivit gjord kan entreprenören ge kunden ett handelsdokument (följesedel i kvittoform) på plats, utskrivet från skrivare i fordonet. Kunden kan även själv skiva ut sina följesedlar genom att klicka ”Visa” ute i höger och sen skiva ut sidan från sin dator. Högerklicka med muspekaren på sidan och välj ”Skriv ut”

Entreprenören

1) När en anmälan gjorts ser Svensk Lantbrukstjänst AB till att körordern tilldelas till rätt entreprenör som kör i området där djuret finns. Chauffören som kör uppsamlingsbilen får körordern ute i bildatorn där den har kvitteras och godkänts.

2) Chauffören åker sedan till den aktuella gården, inom ca 3 arbetsdagar, där djuret ligger och på plats kontrollerar chauffören att de uppgifter som har lämnats till operatören och i en internetanmälan stämmer. Om uppgifterna inte stämmer så har chauffören här en möjlighet att ändra uppgifterna, vikt och ID nr.

3) När chauffören noterat in i sin dator att hen har hämtat djuret, skapas en följesedel som får ett specifikt nummer som består av bokstavskombinationen på fordonets reg-nr samt ett antal siffror. Denna följesedel är som ett kvitto på vad som är hämtat och ligger till grund för en faktura.

4) När chauffören börjar få en uppfattning om när hen beräknar att skall ställa sin container på omlastningsplatsen så rapportera hen in en ca tid som gör att den syns i Konvex AB systemet. Linjebilen börjar köra mot omlastningsplatsen för vidare transport till Konvex AB hanteringsanläggningar.